DateYagya
1st Jan 2019Saphala-Ekadashi (day of Lord Vishnu). New Year 2018.
4th Jan 19Mas-Shiv-Ratri (day of lord Shiva).
5th Jan 19Dev-PitriAmavashya.
10th Jan 19Vinayak Chaturthi.
13th Jan 19Lohari
14th Jan 19Makar Sankranti, Durgashtmi (day of Mother Divine). (Very auspicious).
17th Jan 19Putrada-Ekadashi, Manwadi-11.
21st Jan 19Pausi Purnima Vrata. Shakambhari-Jayanti (Very auspicious).
24th Jan 19Krishna Chaturthi, TillKuta-4. (Very auspicious).
25th Jan 19Panchami.
27th Jan 19Kalashtami
31st Jan 19Shat-Tila Ekadashi, (day of Lord Vishnu).
2nd Feb 2019Mas-Shaiv-Ratri
4th Feb 19Mauni-Amavashya, DwaparYugadi-30, (Very auspicious).
8th Feb 19Gauri-Tritiya.Vinayak-Chaturthi, Varada-4, Til-4.
10th Feb 19Vasant-Panchami, Takshaka-Pooja. (Very auspicious).
12th Feb 19Arogya-Saptami, Rath-7, Achala-7, Manwadi-7, Chandrabhaga-7.
13th Feb 19Durgashtami, Bhimashtami (day of Mother Divine).
16th Feb 19Jaya-Ekadashi (day of lord Vishnu).
17th Feb 19Pradosh-Vrata, Kalpadi-13 (day of Lord Shiva).
19th Feb 19Maghi-Purnima, Lalita-Jayanti. Very auspicious.
22nd Feb 19Krishna Chaturthi (day of lord Ganesha).
26th Feb 19- Kalashtami, Seeta 8 (day of Mother Divine).
2nd March 2019Vijaya-Ekadashi (day of Lord Vishnu).
4th March 19Maha Shaiv Ratri- VaidyaNath-Jayanti Very auspicious.
6th March 19Dev-Pitri Amavashya
8th March 19Fulariya Dooj. Very auspicious.
10th March 19Vinayak Chaturthi, Sant-4 (day of lord Ganesha).
14th March 19Durgashtami, Holashtaka start.
17th March 19Amalaki-Ekadashi (day of Lord Vishnu).
20th March 19Purnima Vrata, Holika Dahanam, (Holashtaka complete). Manwadi-15.
21st March 19Purnima Punyam, Manwadi-15. Gan-Gauri Pooja. Basant-Pratipada (day of colors/ Holi), our holiday because our many Pandits will not come, only few Pandits will come
23rd March 19Kalpadi Tritiya
24th March 19Krishna Chaturthi, Aasha-4 (day of Ganesha).
28th March 19Kalashtami, Sheetala-Ashtami, Basaura
30th March 19Dasha Mata Vrata
31st March 19Pap-Mochani-Ekadashi Vrata (day of Lord Vishnu).
3rd April 2019Rang Trayodashi. Mas Shaiv Ratri Vrat
5th April 19Manvadi-Amavashya. (Last day of Vedic Year, Lunar year complete).
6th April 2019 Basantik Navaratri, Vedic year 2076. Very auspicious.
7th April 19Sindara. (V.A.).
8th April 19Gauri Tritiya, GanGaur Puja, Matsya Jayanti, Manvadi-3. (V.A.).
9th April 19Vinayak Chaturthi Vrata. (V.A.).
10th April 19Kalpadi Panchami. (V.A.).
11th April 19Skand Shashthi. (V.A.).
12th April 19Saptami. (V.A.).
13th April 19Durgashtami, Bhavanyutpatti, Tara Jayanti. Ram Navami (birthday of Ram). (V.A.).
14th April 19Bhavanyutpatti, Vaishakhi (V.A.).
15th April 19Kamada Ekadashi (day of lord Vishnu).
19th April 19Manvadi Purnima, Hanuman Jayanti (Very auspicious).
22nd April 19Krishna Chaturthi.
27th April 19Kalashtami.
30th April 19Varuthini Ekadashi/ Pap-Mochani 11.
3rd May 2019Mas Shiv Ratri (day of Lord Shiva).
4th May 19Dev-Pitri Amavashya/ day of Pitri/ ancestor.
7th May 19Parshuram Jaynti, Akshaya Tritiya, Matangi Jaynti, Kalpadi-3, Tretayugadi 3, (Very auspicious).
8th May 19Vinayak Chaturthi.
9th May 19Adi ShankaraCharya Jayanti, SurDas Jayanti.
11th May 19Ganga Saptami (day of Ganga).
12th May 19Durgashtami, Bagalamukhi Jayanti (Very auspicious).
13th May 19Seeta Navami, Sri Hari Jayanti.
15th May 19Mohini Ekadashi.
16th May 19Rukmani Dwadashi.
17th May 19Nrisingha Jayanti, ChhinnMasta Jayanti (Very auspicious).
18th May 19Buddha Purnima (Very auspicious).
22nd May 19Krishna Chaturthi.
26th May 19Kalashtami (day of Mother Divine).
30th May 19Apara Ekadashi, (day of lord Vishnu).
1st June 2019Mas ShivRatri.
3rd June 19Dev-Pitri 30, Shani birthday, Vata Savitri Vrata, (Very auspicious).
6th June 19Vinayak Chaturthi (day of lord Ganesha).
10th June 19Durgashtami, Dhooomavati Jayanti (Very auspicious).
12th June 19Ganga Dashahara, Gangavataran (Very auspicious).
13th June 19Nirjala/ Bhimseni Ekadashi (Very auspicious).
17th June 19Jyeshth Purnima, Manvadi-15 (Very auspicious)
21st June 19Krishna-Chaturthi (day of lord Ganesha).
25th June 19Kalashtami (day of Mother Divine).
29th June 19Yogini Ekadashi (day of lord Vishnu).
1st July 2019Mas-Shiv-Ratri (day of lord Shiva).
2nd July 19Dev-Pitri Amavashya.
4th July 19Jagannath RathYatra-Puri, Manorath Dwitiya.
6th July 19Vinayak Chaturthi (day of lord Ganesha).
9th July 19Durgashtami (day of Mother Divine).
10th July 19Bhaddari Navami, Kandarp 9, (Very auspicious).
12th July 19Dev-Shayani Ekadashi (Very auspicious).
16th July 19Guru Purnima, Vyas-15, Manvadi-15 (Very auspicious).
20th July 19Krishna-Chaturthi, MangalaGuari Puja.
22nd July 19Shravana Somvaar.
25th July 19Kalashtami, Manvadi-Ashtami.
28th July 19Kamada Ekadashi (day of lord Vishnu).
29th July 19Shravana Somvaar.
30th July 19Mas-Shiva-Ratri (Very auspicious).
31st July 19Pitri-Amavashya.
1st Aug 2019Dev-Amavashya, Manvadi-30, Hariyali-30.
3rd Aug 19Hariyali-3, Madhushrava.
4th Aug 19Vinayak-Chaturthi, Varad-4, Durva Ganapati Vrata.
5th Aug 19Naga-Panchami, Naga-Puja, Jivantika Puja (day of Aadi Shesha), Shravana Somvaar, Kalki Jayanti. (day of lord Vishnu). (Very auspicious).
8th Aug 19Durgashtami (day of Mother Divine).
11th Aug 19Pavitra Ekadashi, Putrada-11 (day of lord Vishnu).
12th Aug 19Shravana Somvaar.
15th Aug 19Raksha-Bandhan, Gayatri Jayanti, Hayagriv Jayanti (Very auspicious).
19th Aug 19Krishna-Chaturthi, Bahula-4, Angarak-4.
23rd Aug 19Shri Krishna Janmashtami (Smartanam Vrata), Kalashtami. (Very auspicious).
24th Aug 19Shri Krishna Janmashtami (Vaishnavanam Vrata), Aadi Kali Jayanti, Nandotsava (Very auspicious).
26th Aug 19Aja Ekadashi (day of lord Vishnu).
28th Aug 19Mas Shiv-Ratri.
30th Aug 19Dev-Pitri Amavashya, Kushotpatani-30, Pithauri-30, Manvadi-30.
1st Sept 2019Varah Jayanti, Hari-Talika, Gauri-3, Manvadi-3.
2nd Sept 19Birthday of Lord Ganesha, Kalanka-4, Patthar-4, (Very auspicious).
3rd Sept 19Rishi-Panchami, Sapt-Rishi Panchami (day of Sapt-Rishi).
4th Sept 19Surya Shashthi, Lalita-6 (day of Surya).
6th Sept 19Durgashtami, Radhashtami, Dadhichi Jayanti.
9th Sept 19Padma Ekadashi/ Jal Jhulani-11 (day of lord Vishnu).
10th Sept 19Vaman Dwadashi, Bhuvaneshwari Jayanti. (Very auspicious).
12th Sept 19Anant Chaturdashi.
14th Sept 19Purnima Vrata, Mahalayarambha, Purnima Shraddham.
15th Sept 19Pratipada Shraddham.
16th Sept 19Diwitiya Shraddham.
17th Sept 19Tritiya Shraddham. Vishva-Karma Jayanti (Very auspicious for factory/ company/ shop/ office Yagya). (Very auspicious)
18th Sept 19Chaturthi Shraddham. Krishna Chatrurthi.Dasharath Lalita-4.
19th Sept 19Panchami Shraddham.
20th Sept 19Shashthi Shraddham. Chandan-6 Vrata.
21st Sept 19Saptmi Shraddham.
22nd Sept 19Ashtami Shraddham. Kalashtami, Ashokashtami, Jivitputrika Vrata.
23rd Sept 19Navami Shraddham, (Saubhagyavati Strinam Shraddham).
24th Sept 19Dashami Shraddham.
25th Sept 19Ekadashi Shraddham. Indira Ekadashi.
26th Sept 19Dwadashi Shraddham. (Sanyasinam) &Trayodashi Shraddham.
27th Sept 19Chaturdashi, (Shastradi hatanam), Mas-Shiva-Ratri.
28th Sept 19Amavashya Shraddham, Sarv Pitri-Amavashya Shraddham.
29th Sept 19Sharadiya Navaratrarambha, GhataSthapanam. (Very Auspicious).
30th Sept 19Dwitiya. (V.A.).
1st Oct 2019Tritiya. (V.A.).
2nd Oct 19Vinayak Chaturthi. (V.A.)
3rd Oct 19Lalita Panchami. (V.A.).
4th Oct 19Upang Lalita-5 Vrata, Saraswati Puja. (V.A.).
5th Oct 19Saptmi, Bhadra-Kali-Awatar. (V.A.).
6th Oct 19Durgashtami, Mahashtami. (V.A.).
7th Oct 19MahaNavami, Manvadi-9, Durga-9. (V.A.).
8th Oct 19Vijaya-Dashami, Dashahara. Astra-Shastra-Puja, Shami and Aparajita Puja, Akash-Deep-Danam. (V.A.).
9th Oct 19Papankusha Ekadashi, Bharat-Milap (day of Lord Vishnu).
13th Oct 19Sharad Purnima, Rash-Purnima, Kojagar, Balmiki Jayanti.
17th Oct 19Karava Chauth, Krishna Chaturthi, Dasharath-4 (Very auspicious for Ladies).
21st Oct 19Kalashtami, Ahoi Ashtami, Kali Puja (Very auspicious).
24th Oct 19Rama/ Rambha Ekadashi (day of Lord Vishnu).
25th Oct 19Gau-Vats Dwadashi, Gau Pujanam, Dhanvantari Jayanti, Dhan 13, Yama Deep-Danam (Very auspicious).
26th Oct 19Hanuman Jayanti, Narak-14, Roop-14, Mas-Shiv-Ratri (Very auspicious).
27th Oct 19Deepawali, Kamala Jayanti, Laxmi Pujan, Kuber Pujan (day of Maha Laxmi) (Very auspicious).
28th Oct 19Govardhana Puja, Anna-Kut, Bali-Puja (Very auspicious).
29th Oct 19Yam-Dwitiya, Yamuna-Snanam, Bhaiya-2, Chitra-Gupt-Pujan (Very auspicious).
31st Oct 19Vinayak-4, Durba Ganapati Vrata.
2nd Nov 2019Surya Shashthi, Chhat Puja, Dala-6.
4th Nov 19Durgashtmi, Gopashtami, Gau Pujanam (Day of Mother Divine).
5th Nov 19Akshaya Navami, Yugadi-9, Yugal-Jodi-Parikrama-Vrindavan.
8th Nov 19Dev-Prabodhini Ekadashi, Tulasi-Vivah, (Very auspicious).
9th Nov 19Manvadi-Dwadashi.
12th Nov 19Kartik Purnima, Manvadi-15, Dev-Deepotsava.
16th Nov 19Krishna Chaturthi Vrata (day of lord Ganesha).
19th Nov 19Kalashtami, MahaKal Bhairavashtami, (Very auspicious).
22nd Nov 19Utpanna Ekadashi, Vaitarani Vrata (day of Lord Vishnu).
25th Nov 19Mas Shiv Ratri, Balaji Jayanti.
26th Nov 19Dev-Pitri Amavashya.
30th Nov 19Vinayak Chaturthi Vrata (day of Lord Ganesha).
1st Dec 2019Seeta-Ram-Vivah, Banke-Bihari-Pradurbhav.
4th Dec 19Durgashtmi (day of Mother Divine).
5th Dec 19MahaNanda-Navami, Kalpadi-9.
8th Dec 19Mokshda-Ekadashi, Mauni-11, Geeta-Jayanti.
12th Dec 19Margshirsh Purnima, Dattatreya-Jayanti, Shodashi-Tripur Sundari-Jayanti, Annapurna-Jayanti (Very auspicious).
15th Dec 19Krishna Chaturthi (day of lord Ganesha).
19th Dec 19- Kalashtami (day of Mother Divine).
22nd Dec 19Saphala-Ekadashi (day of Lord Vishnu).
24th Dec 19Mas-Shiv-Ratri (day of lord Shiva).
25th Dec 19Pitri Amavashya. Christmas.
26th Dec 19Dev Amavashya.
30th Dec 19Vinayak Chaturthi.
1st Jan 2020New Year 2020.
3rd Jan 20Durgashtmi (day of Mother Divine).
6th Jan 20Putrada-Ekadashi, Manwadi-11.
10th Jan 20Pausi Purnima Vrata. Shakambhari-Jayanti (Very auspicious).
13th Jan 20Krishna Chaturthi, TillKuta-4. Lohari (Very auspicious).
14th Jan 20Makar Sankranti (Very auspicious).
17th Jan 20Kalashtami.
20th Jan 20Shat-Tila Ekadashi, (day of Lord Vishnu).
23rd Jan 20Mas-Shaiv-Ratri.
24th Jan 20Mauni-Amavashya, DwaparYugadi-30, (Very auspicious).
27th Jan 20Gauri-Tritiya.
28th Jan 20Vinayak-Chaturthi, Varada-4, Til-4
30th Jan 20Vasant-Panchami, Takshaka-Pooja. (Very auspicious).
1st Feb 2020Arogya-Saptami, Rath-7, Achala-7, Manwadi-7, Chandrabhaga-7.
2nd Feb 20Durgashtami, Bhimashtami (day of Mother Divine).
5th Feb 20Jaya-Ekadashi (day of lord Vishnu).
7th Feb 20Pradosh-Vrata, Kalpadi-13 (day of Lord Shiva).
9th Feb 20Maghi-Purnima, Lalita-Jayanti. Very auspicious.
12th Feb 20Krishna Chaturthi (day of lord Ganesha).
16th Feb 20Kalashtami, Seeta 8 (day of Mother Divine).
19th Feb 20Vijaya-Ekadashi (day of Lord Vishnu).
21st Feb 20Maha Shaiv Ratri- VaidyaNath-Jayanti Very auspicious.
23rd Feb 20Dev-Pitri Amavashya.
25th Feb 20Fulariya Dooj. Very auspicious.
27th Feb 20Vinayak Chaturthi, Sant-4 (day of lord Ganesha).
3rd March 2020Durgashtami, Holashtaka start.
6th March 20Amalaki-Ekadashi (day of Lord Vishnu).
9th March 20Purnima Vrata, Holika Dahanam, (Holashtaka complete). Manwadi-15.
10th March 20-Gauri Pooja. Basant-Pratipada (day of colors/ Holi).
12th March 20Kalpadi Tritiya, Krishna Chaturthi, Aasha-4 (day of Ganesha).
16th March 20Kalashtami, Sheetala-Ashtami, Basaura.
18th March 20Dasha Mata Vrata.
19th March 20Pap-Mochani-Ekadashi Vrata (day of Lord Vishnu).
22nd March 20Rang Trayodashi. Mas Shiv Ratri Vrat.
24th March 20Manvadi-Amavashya. (Last day of Vedic Year, Lunar year complete).
25th March 2020 Basantik Navaratri, Vedic year 2077. Very auspicious.
26th March 20Sindara. (V.A.).
27th March 20Gauri Tritiya, GanGaur Puja, Matsya Jayanti, Manvadi-3. (V.A.).
28th March 20Vinayak Chaturthi Vrata. (V.A.).
29th March 20Kalpadi Panchami. (V.A.).
30th March 20Skand Shashthi. (V.A.).
31st March 20Saptami. (V.A.).
1st April 2020Durgashtami. (V.A.).
2nd April 20Bhavanyutpatti, Tara Jayanti. Ram Navami (birthday of Ram Vaishnava). (V.A.).